Wat te doen bij …

Statushouder krijgt betaald werk / ander inkomen

 • Aanpassen toeslagen > afspraak maken spreekuur
 • Als inrichtingskrediet nog niet is terugbetaald: aanmaken automatische betaalopdracht voor terugbetalen inrichtingskrediet. Zie brief Gemeente Goirle.

Geboorte kind

 • Contact leggen met verloskundige
 • Vergoedingen nagaan via verzekering
 • Aangifte kind bij gemeente
 • Aanmelden kind bij zorgverzekering
 • Verblijfsvergunning voor kind aanvragen > via juridische vrijwilliger
 • Indien nodig regelen ouderlijk gezag > contact opnemen met sociaal werker
 • Aanpassen toeslagen > afspraak maken spreekuur

Kind wordt 18+

 • Aanvragen en activeren DigiD > digid.nl
 • Als jongere naar opleiding gaat: Aanvraag studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren > duo.nl
 • Als jongere inburgering moet doen en (tijdelijk) geen inkomen heeft > aanvraag uitkering jongerennorm via Sociale zaken.
 • Eigen zorgverzekering aanvragen + zorgtoeslag (als jongere niet naar school gaat en uitkering jongerennorm krijgt, dan komt jongere mogelijk in aanmerking voor deelname collectieve zorgverzekering gemeente)
 • Bankrekening aanvragen of wijzigen van jongere naar regulier/student
 • Vanaf 18 jaar kan een statushouder een eigen taalcoach krijgen. Wil de jongere dit? Geef het door aan de ondersteuner. Deze vraagt een eigen taalcoach voor de jongere aan.

Kwijtschelding gemeentebelasting + waterschapsbelasting

Afspraak maken voor het spreekuur via de sociaal werker. Na 1,5 jaar begeleiding kan ook een afspraak worden gemaakt bij de formulierenbrigade.

Verhuizing

 • Aanmelden bij waterbedrijf
 • Afsluiten nieuw energiecontract
 • Verhuizing doorgeven aan alle bedrijven met wie een contract loopt
 • Aanpassen huurtoeslag > afspraak maken spreekuur
 • Naar andere gemeente? Daar inschrijven

Belastingaangifte

Heeft er in het voorgaande jaar een wijziging plaatsgevonden in inkomen, bijvoorbeeld door het starten met werk? Dan is het verstandig om aangifte te doen.

Hiervoor zijn verschillende opties:

 • de statushouder doet dit zelf met hulp van jou
 • de statushouder maakt hiervoor een afspraak voor het spreekuur
 • de statushouder gaat hiervoor naar De Beurs
 • de statushouder doet dit met hulp van de formulierenbrigade

Let op: Is de statushouder vorig jaar in de gemeente Goirle komen wonen? Dan dient aangifte gedaan te worden m.b.v. een M-formulier. Hiervoor maak je een afspraak bij het spreekuur.

Juridische procedures

Tijdens de begeleiding kun je te maken krijgen met vragen of formulieren van het IND of van juridische procedures. Dit kan gaan om gezinshereniging / procedure toegang en verblijf of verlenging verblijfsdocument / omzetting naar asiel onbepaalde tijd. Als dit het geval is, neem dan altijd contact op met de sociaal werker. Een juridische vrijwilliger van de WOS of van VluchtelingenWerk helpt de statushouder hier verder mee. Ga nooit zelf aan de slag met deze formulieren of vragen.