Wat is de WOS

De Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) is een werkgroep bestaande uit vrijwilligers die helpen vluchtelingen met een verblijfsvergunning zich thuis te voelen in Goirle. Zij helpen bij vragen, contacten met instanties en bij het invullen van formulieren. Daarnaast informeren en adviseren de vrijwilligers deze nieuwkomers over onze gemeente. Denk daarbij aan het begeleiden van een statushouder bij onder meer huisvesting, het vinden van school, het wegwijs maken in de gemeente Goirle en activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de statushouder in de samenleving.

In de eerste maanden wordt de statushouder intensief geholpen met het regelen van allerlei zaken zoals huurcontracten, verzekeringen, de inrichting van het huis, etc. Naarmate de statushouder hier langer woont en stukje bij beetje de taal en de cultuur begrijpt, neemt de hulp van de vrijwilliger af en zal na verloop van tijd de begeleiding stoppen. Er blijft daarna altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op de hulp van vrijwilligers bij het spreekuur.

De WOS heeft vrijwilligers met verschillende taken en wordt ondersteund door 2 sociaal werkers van ContourdeTwern.