Wat is de WOS

De Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) is een werkgroep bestaande uit vrijwilligers die vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen zich thuis te voelen in Goirle en Riel. Zij helpen bij vragen, contacten met instanties en bij het invullen van formulieren. Daarnaast informeren en adviseren de vrijwilligers deze nieuwkomers over onze gemeente. Denk daarbij aan het begeleiden van een statushouder bij huisvesting, het vinden van een school, het wegwijs maken in de gemeente Goirle en aan activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de statushouder in de samenleving.

In de eerste maanden wordt de statushouder intensief geholpen met het regelen van allerlei zaken zoals huurcontract, verzekeringen, de inrichting van het huis, etc. Naarmate de statushouder hier langer woont en stukje bij beetje de taal en de cultuur begrijpt, neemt de hulp van de vrijwilliger af en na verloop van tijd zal de begeleiding stoppen. Er blijft daarna altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op de hulp van vrijwilligers bij het spreekuur.

De WOS heeft vrijwilligers met verschillende taken en wordt ondersteund door 2 sociaal werkers van ContourdeTwern.