Soorten vrijwilligers

Binnen de WOS zijn verschillende soorten vrijwilligers werkzaam. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende taken van de vrijwilligers. In de bijlage staat meer informatie voor nieuwe vrijwilligers.

Bestuursleden

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit een voorzitter en overige bestuursleden. De werkzaamheden zijn:

 • vertegenwoordigen van de WOS en het behartigen van de belangen van de statushouders naar derden toe (zoals de gemeente, de woningbouwvereniging, politieke partijen e.d.);
 • het volgen en bijhouden van de ontwikkelingen op het werkterrein van de WOS;
 • in samenspraak met de sociaal werkers van ContourdeTwern bepalen van het beleid van de WOS;
 • het sturen op visie en strategie van de WOS;
 • advies uitbrengen aan de gemeente Goirle/Riel;
 • verantwoording van het budget van de WOS.

Vrijwilliger Administratie

De werkzaamheden zijn:

 • het aanmaken van het digitale dossier van de statushouder en het vastleggen van de gegevens in het registratiesysteem;
 • het voorbereiden van de benodigde papieren en formulieren voor de vrijwilliger Intake van de WOS;
 • de benodigde informatie toevoegen aan het dossier (o.a. papieren documenten inscannen en toevoegen aan het digitale dossier);
 • het maken van afspraken met de gemeente en andere organisaties (o.a. de Sociale Zaken, woningbouwvereniging e.d.);
 • het versturen van uitnodigingen aan de statushouder voor de gemaakte afspraken met WOS en andere organisaties (o.a. de gemeente en de woningbouwvereniging);
 • het verwerken van declaraties en nota’s.

Vrijwilliger Intake

De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de statushouder bij o.a.:

 • het bezichtigen van de woning, het regelen van eventuele overnames, het vertalen van/uitleg geven over de huurovereenkomst, het regelen van zaken die nodig zijn voor de inrichting van de woning;
 • het inschrijven bij de gemeente, het aanvragen van een uitkering;
 • het aanvragen van een zorgverzekering en de nutsvoorzieningen (gas/water en licht);
 • het invullen van de benodigde formulieren e.d.;
 • het wegwijs maken van de statushouder binnen de gemeente op het gebied van de winkels, de dokter, sociale activiteiten, (indien nodig) de scholen e.d.;
 • het up to date houden van het digitale dossier door middel van regelmatige updates naar de sociaal werker.

De vrijwilliger Intake is de eerste maanden actief betrokken bij de begeleiding van de statushouders. Daarna wordt deze fase van de begeleiding afgebouwd. Ook om de zelfredzaamheid van de statushouder te stimuleren. De begeleiding wordt overgedragen aan de vrijwilliger Begeleiding.

Vrijwilliger Begeleiding

De werkzaamheden zijn:

 • het ondersteunen van de statushouder bij onder andere vragen op administratief gebied. Je neemt samen de post door en bespreekt de financiële administratie;
 • indien nodig meegaan naar afspraken;
 • het stimuleren/coachen van de statushouder om zelf de administratie of andere zaken op te pakken en te regelen;
 • het ondersteunen van de statushouder bij het vergroten van het eigen netwerk (bijvoorbeeld door contact te leggen met buurtgenoten en te wijzen op mogelijke activiteiten);
 • het up to date houden van het digitale dossier van de statushouder door middel van regelmatige updates naar de sociaal werker.

De vrijwilliger Begeleiding houdt de vinger aan de pols. Samen met de statushouder bespreek je de lopende zaken en werk je toe naar zelfredzaamheid. Als je signaleert dat er bepaalde zaken niet goed (dreigen te) gaan, handel je proactief, coach je de statushouder en meld je dit aan de sociaal werker van ContourdeTwern.

Vrijwilliger Spreekuur

De werkzaamheden zijn:

 • tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur en/ of op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur de statushouders helpen met de vragen die zij hebben (bijvoorbeeld op het gebied van huurzaken, uitkeringszaken, belastingzaken, zorgverzekeringen);
 • voor het spreekuur dient er een afspraak gemaakt te worden. De statushouder neemt hiervoor contact op met de sociaal werker. Die plant een afspraak in bij de vrijwilliger die het spreekuur draait;
 • het registreren van de input die tijdens het spreekuur is verkregen in het digitale dossier van de statushouder.