Ondersteuning ContourdeTwern

De WOS wordt vanuit ContourdeTwern ondersteund door 2 sociaal werkers: Anneke de Leeuw en Ankie Schoenmakers. Zij faciliteren en ondersteunen de vrijwilligers door middel van coördinatie, coaching en advies. Ook verzorgen zij trainingen en bijeenkomsten en zijn zij achtervang van de vrijwilligers bij vakantie en/of ziekte en bij moeilijke vragen en doorverwijzing naar hulpverlening als dit nodig is. Zij onderhouden contact met de klantmanagers van de gemeente en samen met het bestuur van de WOS zijn zij gesprekspartner van de gemeente op beleidsniveau. Daarnaast onderhouden en bouwen ze aan een relevant netwerk rondom de WOS en zijn zij aanspreekpunt voor relaties en externe partijen.