Maatschappelijke begeleiding

In de begeleidingsfase wordt de statushouder/het gezin ondersteund en geholpen door een vrijwillige begeleiding. Dit is een WOS-vrijwilliger die aan de slag gaat bij een statushouder en die zijn/haar familie helpt met praktische zaken. Het uitgangspunt is om de statushouder/het gezin te begeleiden richting zelfredzaamheid. Om een goed beeld te geven van de taken en verantwoordelijkheden van deze vrijwillige begeleiding is een ‘Checklist begeleidingsfase ontwikkeld. Zie hiervoor bijlage 2. De vrijwillige begeleiding komt bij de statushouder thuis en krijgt daardoor een goed beeld over de situatie.

De sociaal werker blijft te allen tijden verantwoordelijk voor en voert de regie op de maatschappelijke begeleiding. Sociaal werker en vrijwillige begeleiding houden daarom regelmatig contact en vullen een aantal keren gezamenlijk de vragenlijst ‘Op weg naar zelfredzaamheid’ in.

Deze vragenlijst helpt om inzicht te krijgen in de zelfredzaamheid van de statushouder. Het geeft de statushouder en vrijwilliger begeleiding handvatten om te zien waar nog aan gewerkt kan worden. De statushouder bepaalt zelf (samen met de vrijwilliger begeleiding) waar men mee aan de slag wil. Daarnaast kunnen problemen zo vroegtijdig aangepakt worden en daardoor kan erger worden voorkomen. Ook kan er tijdig hulpverlening ingeschakeld worden wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Doorverwijzingen worden altijd gedaan door de sociaal werker. Dit gebeurt niet door vrijwilligers. Dit wordt duidelijk met vrijwilligers afgesproken en afgestemd. Vrijwilligers hebben uiteraard wel een belangrijke rol, omdat zij vaak de eerste zijn die signalen opvangen. Door middel van de vragenlijst kunnen vrijwilligers eventuele zorgen delen en overleggen zij met de ondersteuner over de vervolgstappen. Voor meer informatie over de vragenlijst, zie bijlage 3. In de bijlage staat ook uitgelegd hoe het instrument gebruikt gaat worden.

Naast de WOS-vrijwilliger krijgt een statushouder/gezin ook één of meerdere taalcoaches. Dit zijn vrijwilligers die helpen met het leren van de Nederlandse taal. De taalcoachcoördinator van ContourdeTwern koppelt deze aan de statushouder en begeleidt de taalcoach. Contact en afstemming tussen de vrijwillige begeleider en de taalcoach(es) is belangrijk om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen dingen dubbel gebeuren.