Intake

Deze start op het moment dat Leystromen een woning aan de statushouder aanbiedt. Gedurende de intake gaat de begeleiding van de WOS van start onder leiding van de sociaal werker (CdeT). Hiervoor maakt de sociaal werker gebruik van de Checklist intakefase‘. Zie hiervoor bijlage 1.

Hierop staat alles wat er moet gebeuren in de intakefase. Te denken aan de voorbereidingen en organisatie van de intake-dag, het aanmaken van een administratiemap en een vijftal regelafspraken op kantoor. Een vaste vrijwilliger administratie en vrijwilliger intake ondersteunen hierbij. De sociaal werker stuurt deze vrijwilligers hierop aan.

Deze fase is afgelopen wanneer alle werkzaamheden zijn verricht die te vinden zijn op de checklist intakefase en de statushouder gekoppeld is aan een vaste vrijwilliger Begeleiding.

Binnen deze intakefase start ook de begeleiding door de klantmanager vanuit de gemeente. Deze houdt de regie op het totale proces rondom begeleiding naar werk en zorg voor inkomen. De sociaal werker en klantmanager hebben daarom ook regelmatig overleg met elkaar.