Checklist intakefase

NrTaakTaak voor
1Nieuw dossier aanmaken in BLIK voor statushouder Administratie vrijwilliger
2Informatie blad COA opslaan in BLIKAdministratie vrijwilliger
3Informatie blad woning van Leystromen opslaan in BLIKAdministratie vrijwilliger
4Statushouder koppelen aan intake-vrijwilliger Sociaal werker
5Contact opnemen met vertrekkende huurder over overnames en hierover (telefonisch) afspraken maken met statushouderIntake vrijwilliger
6Afspraak voor intake-dag plannen (huurcontract tekenen, aanmelden Sociale Zaken en intake WOS) met Leystromen en gemeente, klantmanager en begeleider Sociaal werker
7Brief sturen per post aan statushouder over afspraak woonbezichtigingAdministratie vrijwilliger
8Intake-dag voorbereiden: - Map maken voor intakevrijwilliger met alle benodigde documenten (inventarislijst, checklist, informatie woning) - Lijst met alle afspraken voor de intake-dag + tijden Administratie vrijwilliger
9Intake-dag: Kennismaking bij WOS Uitleg geven over werkwijze WOS Uitleggen wat er gebeurt tijdens intake-dag Intake-vrijwilliger en Sociaal werker
10Intake-dag: tekenen huurcontract: - Alle hoofdzaken in huurcontract goed uitleggen aan statushouder - Controle woning en evt. overnames - Controle sleutels en containers - Meterstanden controlerenIntake-vrijwilliger
11Intake-dag: inschrijven gemeente Goirle / Burgerzaken Huurcontract meenemen, BSN statushouder(s), ID. Intakevrijwilliger gaat met statushouder mee naar de Gemeente. Intake-vrijwilliger
12Intake-dag: Aanmelden bij Sociale Zaken (klantmanager) - 1e verhuurnota afgeven - Uitkering aanvragen - Collectief pakket Zorgverzekering aanvragen - Bijzondere bijstand 1e maand huur aanvragen - Inrichtingskrediet aanvragen - Informatiepakket over Goirle vragen bij de receptie gemeentehuis Intake-vrijwilliger gaat met statushouder mee naar klantmanager. Intake-vrijwilliger bij klantmanager gemeente
13Intake-dag: afronding bij WOS - huurcontract (incl. meterstanden) scannen voor dossier - energieleverancier zoeken - aanmelden bij Brabant Water - aanmeldingsformulier zorgverzekering invullen (kopie in dossier) - evt. internet aanvragen - afspraak met intake-vrijwilliger voor hulp bij inrichting maken - afspraak maken voor 1e regelafspraak op kantoorIntake-vrijwilliger + Sociaal werker
14Map maken zodat statushouder zelf administratie bij kan houden.Administratie vrijwilliger
15Indien er sprake is van kinderen: contact leggen met Maud Homans (leerplicht gemeente) en Jet van Zantvoort i.v.m. school voor de kinderen.Sociaal werker
16Eerste vervolgafspraak op kantoor: 1e regelafspraak - Nagaan of er sprake is van gezinshereniging - Nagaan of de huur- en zorgtoeslag is aangevraagd door COA - Als er kinderen zijn: kinderbijslag aanvragen. - Lening aanvragen bij DUO voor inburgering. - Contact opnemen met Ellis van Uden van Leystromen om aanmaningen te voorkomen ivm de betaalasfpraak huur minus huurtoeslag. - Fietsbon in orde maken. Sociaal werker
17Tweede vervolgafspraak op kantoor: 2e regelafspraak - Als er kinderen zijn: Aanmelden bij Stichting Leergeld; - WA-verzekering afsluiten; - Inboedel verzekering afsluiten, indien gewenst; - Checken of adreswijziging doorgegeven is bij ING. Sociaal werker
18Taalcoach aanvragen bij verantwoordelijke sociaal werker.Sociaal werker
19Budgetoverzicht maken voor statushouder.Sociaal werker
20Derde vervolgafspraak, regelafspraak 3 op kantoor: - Uitleg geven over de huurbetalingen van de eerste maanden. - Controleren of de zorgverzekering loopt. - Aanmelden bij de huisarts en tandarts. - Machtiging opvragen van het medisch dossier (heeft de statushouders als het goed is meegekregen vanuit het AZC. Dit moeten ze meenemen naar het kennismakingsgesprek met de huisarts. Sociaal werker
21Vierde vervolgafspraak, regelafspraak 4 op kantoor: - Uitleg geven over de inburgeringscursus. Aanmelden doet de statushouder zelf. Dit wordt wel uitgelegd. - Checken of de toeslagen zijn toegekend en uitbetaald. - Huurachterstand ivm huurtoeslag betalen en aut. incasso aanvragen - Checken bij Leystromen of er andere huurachterstand is Indien er kinderen zijn: de kinderen aanmelden bij de GGD.Sociaal werker
22Vijfde vervolgafspraak, regelafspraak 5 op kantoor: - Kind gebonden budget aanvragen indien van toepassing. - Checken of er kinderopvang nodig is. Sociaal werker
23- Kennismaking met Vrijwillige begeleider voor maatschappelijke begeleiding. Sociaal werker en vrijwillige begeleider