Vrijwilligers

In 2019 bestaat de WOS uit ongeveer 35 vrijwilligers. Zij worden ondersteund door enkele beroepskrachten die vanuit ContourdeTwern aan de WOS zijn gekoppeld. De taken die door de vrijwilligers worden verricht, zijn verschillend van aard. Na het intakegesprek met een van de ondersteuners krijgt de vrijwilliger een taak toebedeeld die past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende taken:

Intake

In de eerste periode na aankomst in Goirle hebben de statushouders praktische hulp nodig bij het regelen van allerlei zaken. Deze betreffen bijvoorbeeld de huur, verzekeringen, toeslagen, school, en de inrichting van het huis.

Begeleiding

Naast hulp bij praktische zaken is de statushouder ook gebaat bij ondersteuning door een persoonlijke begeleider. Deze gaat regelmatig bij de statushouder op bezoek, helpt bij allerlei vragen en neemt bijvoorbeeld samen met de statushouder de post door. Ook probeert de persoonlijke begeleider de statushouder in contact te brengen met buurtgenoten en deel te laten nemen aan mogelijke activiteiten.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur kunnen statushouders op afspraak bij de WOS terecht met vragen op het gebied van huur, uitkering, belasting, zorgverzekeringen, etc.

Administratie

Bij de werkzaamheden van de WOS komt ook heel wat papierwerk kijken. De vrijwilligers zorgen o.a. voor het vastleggen van gegevens van de statushouders in het digitale registratiesysteem.

Vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging van de WOS bestaat ook uit vrijwilligers. De leden van deze vertegenwoordiging zijn een samenstelling van verschillende vertegenwoordigers die actief zijn binnen de WOS. Zij vertegenwoordigen de WOS in het overleg met de gemeente en ContourdeTwern. De WOS zorgt er ook voor dat het netwerk met de andere organisaties binnen het sociale domein onderhouden wordt, zodat goede samenwerking mogelijk blijft.