Statushouders

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen. Vervolgens verblijven ze als asielzoekers in de opvangcentra van het COA waar basisvoorzieningen worden aangeboden. Als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, worden ze statushouder genoemd en toegewezen aan een gemeente in Nederland.

WOS foto (2)

Die gemeente heeft vervolgens de plicht om te zorgen voor de huisvesting van statushouders, maar ook voor de eerste opvang in de vorm van maatschappelijke begeleiding en introductieactiviteiten. Onder het eerste verstaan we bijvoorbeeld het begeleiden van een statushouder bij het inrichten van de woning, het kiezen van een zorgverzekering en het vinden van een school voor de kinderen. Introductieactiviteiten zijn gericht op het wegwijs raken in de gemeente en zo spoedig mogelijk zelfstandig functioneren in de samenleving.

Situatie in Goirle
De gemeente Goirle verzorgt de begeleiding en introductie van statushouders samen met de WOS en ContourdeTwern. In de praktijk betekent dit dat de vrijwilligers van de WOS samen met beroepskrachten van ContourdeTwern de statushouders ondersteunen.