Onze mensen

vluchtelingen 7 (Medium)

Andere culturen bezoeken in de vakantieperiode, wie doet het niet? Deze andere culturen komt u misschien ook wel tegen in uw eigen leefomgeving. Waar het op uw vakantieplek boeit, kunt u het hier laten groeien. De Werkgroep Opvang Statushouders in Goirle en Riel zoekt naar enthousiaste mensen die vluchtelingen in de gemeente een bestaan helpen opbouwen.

In Goirle wonen vluchtelingen die om verschillende redenen hun huis, bezittingen familie en vrienden achter hebben moeten laten. Bij aankomst in Nederland wonen zij tijdelijk in een asielzoekerscentrum om zich, na het krijgen van een verblijfsvergunning, mogelijk later te kunnen vestigen in een stad of dorp. Met vrijwilligers probeert de Werkgroep Opvang Statushouders Goirle en Riel die vluchtelingen te helpen.