ACTUEEL

Verbetering aanpak integratie statushouders

Op 7 mei 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de rol die de gemeente, ContourdeTwern, de werkgroep opvang statushouders (WOS) en de taalcoaches spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in onze gemeente.   Raadsleden waren blij met een kijkje in de wereld van de statushouder. Ze kregen een toelichting op de inzet voor versnelling en verbetering van de integratie van de statushouders in onze gemeente.
Lees verder.

WOS Nieuwsbrief

Regelmatig brengen wij nieuwsbrieven uit met daarin leuke wetenswaardigheden en handige informatie. Daarnaast doen wij verslag van onze activiteiten. De volgende nieuwsbrieven hebben wij uitgebracht:

WOS Nieuwsbrief 1707
WOS Nieuwsbrief 1708
WOS Nieuwsbrief 1711
WOS Nieuwsbrief 1803
WOS Nieuwsbrief 1808
WOS Nieuwsbrief 1812

Mainframe
Jongerencentrum Mainframe gaat zich extra inzetten voor jonge statushouders in Goirle. In overleg met de WOS wordt gestart met een tienermeidenclub, taalactiviteiten voor jongeren en sportactiviteiten gericht op het doorstromen naar de reguliere verenigingen.

WOS foto (3)