De WOS

De Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) is een werkgroep van vrijwilligers die statushouders ondersteunen om thuis te raken in de gemeente Goirle. De vrijwilligers informeren en adviseren deze nieuwkomers in onze gemeente. Zo helpen zij o.a. bij het beantwoorden van moeilijke vragen, contacten met instanties, het invullen van formulieren en het toewerken naar zelfstandigheid binnen de gehele Nederlandse samenleving.

Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen om in ons land te mogen verblijven en die door het COA is toegewezen aan de gemeente Goirle.

De belangrijkste doelstelling voor de WOS is dat de statushouders leren zelfstandig te zijn in onze samenleving. Daarnaast kunnen problemen worden voorkomen, doordat ze bekend raken met de Nederlandse bureaucratie, onze manier van samenleven en samenwerken.

De WOS is voortdurend op zoek naar verschillende vrijwilligers.  We komen daarom graag met u in contact als u interesse heeft om vrijwilligerswerk te verrichten voor deze fantastische doelgroep.