VRIJWILLIGERS

Eind 2017 bestond de WOS uit ongeveer 40 vrijwilligers. Zij worden ondersteund door enkele beroepskrachten die vanuit ContourdeTwern aan de WOS zijn gekoppeld. De taken die door de vrijwilligers worden verricht, zijn verschillend van aard. Na het intakegesprek met een van de ondersteuners krijgt de vrijwilliger een taak toebedeeld die past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende taken.

Intake
In de eerste periode na aankomst in Goirle hebben de statushouders praktische hulp nodig bij het regelen van allerlei zaken. Deze betreffen bijvoorbeeld de huur, verzekeringen, toeslagen, school, en de inrichting van het huis.

Begeleiding
Naast hulp bij praktische zaken is de statushouder ook gebaat bij ondersteuning door een persoonlijke begeleider. Deze gaat regelmatig bij de statushouder op bezoek, helpt bij allerlei vragen en neemt bijvoorbeeld samen met de statushouder de post door. Ook probeert de persoonlijke begeleider de statushouder in contact te brengen met buurtgenoten en deel te laten nemen aan mogelijke activiteiten.

WOS foto (4)

Spreekuur
Tijdens het inloopspreekuur op donderdagmiddag en op afspraak kunnen statushouders bij de WOS terecht met vragen op het gebied van huur, uitkering, belasting, zorgverzekeringen, etc.

Administratie
Bij de werkzaamheden van de WOS komt ook heel wat papierwerk kijken. De vrijwilligers zorgen o.a. voor het vastleggen van gegevens van de statushouders in het digitale registratiesysteem.

Tolk
Helpt bij het vertalen tijdens gesprekken tussen de statushouder en instanties zoals de gemeente en de woningbouwvereniging. Ook is de tolk indien gewenst aanwezig bij een bezoek aan een arts en tijdens het spreekuur van de WOS.

WOS foto (1)

Het bestuur van de WOS bestaat ook uit vrijwilligers. De bestuursleden vertegenwoordigen de WOS in het overleg met de gemeente en ContourdeTwern.

Zie ook het interview met een van onze vrijwilligers over zijn taken.